22/09/2021

lionel messi

Tin tức dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên messivietnamfans.com được messivietnamfans.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của messivietnamfans.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. messivietnamfans.com cam kết:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, messivietnamfans.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.